Als een opdrachtnemer bij je uitcheckt, dan zijn jullie het eens over het aantal gewerkte uren. Heeft een Hero langer gewerkt dan overeengekomen? Dan worden die (over)uren aan de opdrachtgever in rekening gebracht.