Bij elke opdracht staat aangegeven tot wanneer de opdracht geannuleerd kan worden. Is die termijn verstreken? Dan betaal je de eerste drie uur van de opdracht tegen het overeengekomen tarief en de gebruikskosten van € 2,00 per uur.

Een rekenvoorbeeld: Suzanne zou zes uur bij je komen werken. Jullie waren overeenkomen dat zij € 10,00 per uur zou verdienen maar door omstandigheden is haar komst eigenlijk niet meer nodig.

FlexHero. brengt dan het volgende in rekening:

Eerste drie uur à € 10,00                            € 30,00

3 uur gebruikskosten à € 2,00 per uur    €   6,00

Totale kosten inlenen Suzanne                  € 36,00 (excl. BTW, reiskosten?)