Heel eenvoudig: het gebruik van FlexHero. kost € 2,00 per gewerkt uur door een Hero. Heeft hij of zij 6 uur voor je gewerkt, dan betaal je in totaal dus 6x het overeengekomen uurloon plus € 12,00 gebruikskosten.
Een rekenvoorbeeld: Suzanne heeft zes uur bij je gewerkt. Jullie waren overeenkomen dat zij € 10,00 per uur zou verdienen:

6 uur à € 10,00                                              € 60,00

6 uur gebruikskosten à € 2,00 per uur     € 12,00

Totale kosten inlenen Suzanne                   € 72,00 (excl. BTW, reiskosten?)