Op FlexHero. wordt bij een opdracht altijd het overeengekomen uurtarief getoond, dus ook als het om een feestdag gaat. In het modelovereenkomst staat dat ook vermeldt.